hoofding schelle

Reispaspoort 

Een reispaspoort is, naast je gewone of nationale identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is 7 jaar geldig.

Voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen wenst te reizen waarvoor een reispaspoort vereist is.

Je komt persoonlijk naar de bevolkingsdienst .
Ook kinderen, ongeacht de leeftijd, moeten meekomen bij de aanvraag van hun reispaspoort.
Het biometrisch paspoort vereist immers de afname van je vingerafdrukken vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Meebrengen:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
 • eventueel je oude reispaspoort
  Opgelet: bij minderjarigen moet de foto gelijkend zijn, anders kan dit voor problemen zorgen aan de grens.

Kostprijs

 • Meerderjarigen:
  • Normale procedure: aflevering na 7 werkdagen, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 68 euro
  • Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 245 euro (= normale prijs + de kosten speciale koerier)
 • Minderjarigen:
  • Normale procedure: aflevering na 7 werkdagen, geldigheidsduur 5 jaar, 35 euro
  • Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 5 jaar, 210 euro
 • Zakenpaspoort:
  • telt 64 bladzijden en kan enkel via spoedprocedure worden aangevraagd. Het kost 245 euro.
 1. Je ontvangt na +/- 1 week via sms of e-mail een bericht dat je je paspoort op het gemeentehuis kan komen ophalen.
 2. Vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk om zelf een reispaspoort te halen bij het productiecentrum. De aanvraag en afhandeling gebeurt steeds door onze dienst.

Je reis is in de war gelopen door een defect paspoort?

Door een productiefout in je reispaspoort is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent hierdoor schade te hebben geleden waardoor :

 • Je vertrek moest uitgesteld of geannuleerd worden?
 • Je in het buitenland moest blijven in afwachting van een nieuw reispaspoort?
 • Je de reis moest onderbreken en naar huis terugkeren?

In dit geval kan je aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Meer inlichtingen vind je op www.schadevergoedingpaspoort.be

Algemeen nummer: 03 871 98 35
Nicole Talboom: 03 871 98 37
Carry De Laet: 03 871 98 36
Jan Van Hoofstat: 03 871 98 40
Zakia El Makrini: 03 871 98 41
Danielle Quintelier: 03 871 98 21
Fax: 03 870 36 07
E-mail:   bevolking@schelle.be