hoofding schelle

Adreswijziging, aangifte 

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Hoe aanvragen?

 • persoonlijk aan het loket
 • schriftelijk met vermelding van:
  • datum verhuis
  • nieuw adres (nieuwbouw?)
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • beroepen
  • de personen die nog wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond
  • huurwoning of eigen woning

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • een mutatie: verhuis binnen de gemeente
 • een aankomst: een verhuis naar onze gemeente

De procedure is dezelfde.

Na de aangifte komt de wijkagent vaststellen of de personen die hun adres wensen te wijzigen ook effectief op het adres wonen.

Tussen 8 tot 15 werkdagen na het bezoek van de wijkagent ontvang je een uitnodiging van de  bevolkingsdienst om de identiteitskaarten te laten aanpassen. Vergeet de pincode(s) niet mee te brengen. Ook het adres op het inschrijvingsbewijs van de auto(‘s) moet aangepast worden.

Verhuisplannen naar het buitenland? 

De Vlaamse overheid erkent de stichting 'Vlamingen in de Wereld' (VIW) als een belangrijk aanspreekpunt voor Vlamingen die een langdurig verblijf in het buitenland plannen en/of nu al in het buitenland verblijven.
De website www.viw.be is een goed informatieloket voor iedereen met buitenlandse plannen.

Algemeen nummer: 03 871 98 35
Nicole Talboom: 03 871 98 37
Carry De Laet: 03 871 98 36
Jan Van Hoofstat: 03 871 98 40
Zakia El Makrini: 03 871 98 41
Danielle Quintelier: 03 871 98 21
Fax: 03 870 36 07
E-mail:   bevolking@schelle.be